Opening zonnepark 24 mei vanaf 17.00 uur!

Op 24 mei wordt De Groene Weuste geopend. Vanaf 17.00 uur zijn alle inwoners van de gemeente Wierden welkom om het park te komen bekijken. Wij willen er een feestelijk tintje aan geven waarbij we ook aan de kinderen hebben gedacht.
Om 17.30 uur wordt het park officieel geopend door de burgemeester Robben en Anneke Doornbos die de naam van het park heeft bedacht. De jonge generatie wordt vertegenwoordigd door Quincy Reinderink die de zonnebloemwedstrijd heeft gewonnen.
Daarna is er tot 21.00 uur gelegenheid om het park te bekijken onder het genot van hapjes en drankjes.
Voor de kinderen is er ook het nodige te beleven. Zo komt er een springkussen en een ijscokar waar je een gratis ijsje kunt halen.

Tot ziens op 24 mei!

Mooi artikel in Dagblad Tubantia

Wierden is trots op burgerinitiatief: het zonnepark Groene Weuste

De eerste groene stroom van Wierdens grondgebied is geleverd, van de duizenden zonnepanelen in een weiland aan de Vlierdijk. “We zijn er ontzettend trots op.”

Ruim twee jaar geleden werd binnen de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter de kiem gezaaid voor Zonnepark De Groene Weuste. De initiatiefnemers Kees van Dorth, Wil Jacobs en Miranda Scheffer zijn er trots op dat het is gelukt het park binnen afzienbare tijd te bouwen. “Je ziet in de regio best veel plannen voor duurzame energie maar de meeste komen financieel niet van de grond”, zegt Jacobs.

Argwaan

Het Wierdense burgerinitiatief slaagde er in de argwaan die er in het begin was, weg te nemen. “Het bestuurlijk apparaat was bang dat het ons niet zou lukken om het aanbestedingstraject zelf te doen. Uiteindelijk kregen we van de gemeente twee jaar de tijd en die deadline hebben we gehaald.”

Voldoening

Het heeft de bestuursleden heel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar het geeft voldoening dat het park sinds 1 maart vol in bedrijf is. Op 24 mei wordt met de officiële opening een feestje gevierd. “Het voelt nu heel leeg”, zegt Scheffer. “We kampen met afkickverschijnselen.” Het meest spannende was het al dan niet binnenhalen van de Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE) van het rijk. Op tweede kerstdag kwam het goede nieuws…

Creatief omgegooid

De vertraagde levering van de zonnepanelen dreigde roet in het eten te gooien voor de opleveringsdatum. Maar de planning werd creatief omgegooid. “We hebben eerst de infrastructuur (metalen frames, kabels, omvormers red.) aangebracht en daarna de panelen geplaatst. Zo bleef de vertraging beperkt”, vertelt Van Dorth. “Maar er moest nu wel in de winter worden doorgebuffeld.”

Bedrijven uit regio

Als eerste werd een stalen hekwerk van HBA Totaal uit Holten geplaatst, dat moest voor de verzekering. Zo’n twintig bedrijven uit de regio werden ingeschakeld voor de bouw en de gemeentelijke kaartenbak met werklozen werd doorgenomen. Het project moest tenslotte met, door en voor Wierden worden uitgevoerd.

Huiverig

“De wijkcoaches waren eerst huiverig maar uiteindelijk hebben we ongeveer tien mensen enthousiast gemaakt om hier te werken. Nu vragen ze regelmatig: ‘hoe gaat het met ons park?’ Ze voelen zich erg betrokken. Vijf van hen hebben na het werk hier ergens anders een baan gevonden. Daar word ik persoonlijk erg warm van”, zegt Scheffer.

Soweco

Omdat tien werknemers niet genoeg waren voor de bouw van het park, werd de hulp ingeschakeld van Soweco, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Bovendien kregen we hulp van statushouders die de Nederlandse taal nog moesten leren en hier ondertussen de handen uit de mouwen konden steken. Daar was een tandarts bij, maar ook een olijfboomkweker. “

Samenwerking

Een voormalig jeugdhonk aan de Vlierdijk doet, na een opknapbeurt door de gemeente, dienst als vergader- en schaftkeet. Scheffer: “De samenwerking met de gemeente is goed, dat mag ook wel eens gezegd worden. Er wordt meegedacht. Ook nu zitten we nog regelmatig om tafel met ambtenaren vanwege ons energieloket en toekomstige projecten.”
Want, een ding is zeker, volgens het drietal: het zonnepark gaat geld opleveren. En dat moet terugstromen naar de Wierdense bevolking. Daarom wordt een raad van toezicht ingesteld. “We krijgen vaak de vraag wat we met het geld gaan doen. Daarin willen we transparant zijn. We hebben serieuze plannen om verder te gaan waarbij eerst Enter aan de beurt is. Daar zoeken we nu naar een locatie voor een zonnepark”, aldus Jacobs.

Voorbeeldfunctie

Het miljoenenproject heeft vanwege het hoge maatschappelijke rendement volgens het drietal landelijk een voorbeeldfunctie. “Elders wordt vooral veel gepraat over plannen en er wordt veel tijd gestoken in het werven van leden. Maar je moet er gewoon met een klein clubje mee aan de slag gaan, is onze ervaring. We hebben relatief snel gehandeld. Het succes zit hem in ons team maar ook in een goede hoofdaannemer, lokale bedrijven en we hebben een grote investeerder gevonden in Sunwatt. Deze biedt een redelijk rendement en heeft ingestemd met crowdfunding achteraf. En we hebben voor 3,5 miljoen euro aan subsidie binnen gesleept”, aldus Scheffer. Van Dorth: “Een project van 4 miljoen zonder overschrijding van de kosten, we draaien breakeven, is best bijzonder.”

Succesvol

De ingebruikname van De Groene Weuste bewijst volgens de initiatiefnemers dat een duurzaam project vanuit de bevolking succesvol kan zijn. “Ze kunnen het echt”, grapt Scheffer. “Het is wel belangrijk mensen goed te informeren over wat je van plan bent. Daarom hebben we geen weerstand tegen ons project gehad. Als je vertelt en uitlegt waar je mee bezig bent en waar je tegenaan loopt, zorg je voor draagvlak. En dat heb je wel nodig.”

Zonnepark De Groene Weuste is klaar!

Zonnepark De Groene Weuste in Wierden is klaar!

Vanaf vandaag kunnen 1.300 gezinnen in Wierden profiteren van zonne-energie. Zonnepark de Groene Weuste in Wierden is namelijk officieel in gebruik genomen! Het park is bijzonder, omdat het voortvarend tot stand is gekomen door een krachtig netwerk van partijen die laten zien welke kansen duurzame opwek van energie biedt voor inwoners en gemeentes.Lees verder

Laat de zonnepanelen maar komen!

 

Laat de zonnepanelen maar komen

De afgelopen weken is er hard gewerkt op het terrein. Bijna alles is voorbereid voor de komst van de panelen. Onze Wierdense installateurs hebben de kabels getrokken en omvormers gemonteerd. Dit met hulp van ons bouwteam dat wordt gecoördineerd door Soweco.

Het was wel een natte en modderige boel op het terrein. Alle medewerkers verdienen een compliment dat ze zich niet uit het veld hebben laten slaan door het slechte weer. Ook onze hoofdaannemer B&W Energy is zeer tevreden over de prestaties van ons lokale bouwteam.

Vanaf 18 januari worden de zonnepanelen geleverd. Als het weer geen spelbreker is kan het park 1 maart gereed zijn

Lokaal bouwteam groot succes

Lokaal bouwteam zonnepark groot succes

De bouw van zonnepark De Groene Weuste vordert gestaag. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de montage van de onderconstructie.  Deze is nu gereed. De langs- en dwarsliggers zijn gemonteerd op de schroefpalen. Deze operatie is uitgevoerd door Weenk Schoeffunderingen uit Nijverdal. Het was een arbeidsintensieve klus waarvoor de nodige mankracht is ingezet.
De stichting heeft zich ten doel gesteld om voor deze werkzaamheden mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. In overleg met de gemeente en Soweco zijn hiervoor circa 20 mensen geselecteerd. Het zijn mensen met verschillende achtergronden: werkzoekenden, mensen met een beperking en statushouders. Sommige van hen staan nog aan het begin van hun inburgering en moeten ook nog de Nederlandse taal leren. Wij hebben hen de gelegenheid geboden om dat ook al in een werksituatie te doen.

Coördinatie door Soweco
Voordat de mensen aan de slag gingen hebben we ze allemaal uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst bij Soweco. Daar is verteld wat de plannen zijn met het zonnepark en welke werkzaamheden zij zouden gaan verrichten. Daarbij zou Soweco de inzet van de mensen gaan coördineren.
Nu de onderconstructie gereed is hebben we een tussenbalans opgemaakt. Hoe hebben we de inzet van deze groep mensen ervaren?
De belangrijkste conclusies op een rijtje:
– 4 werkzoekenden van de gemeente hebben een andere baan gevonden. Dit is mede te danken aan de werkervaring bij het zonnepark.
–  Sommige mensen vonden het werk zwaar. Met hen is gezocht naar maatwerk, rekening houdend met hun beperking.
– Er zijn geen afvallers; Alle mensen die zijn gestart zijn tot het eind gebleven.
– Mensen met verschillende achtergronden uit verschillende landen hebben goed met elkaar samengewerkt. Taalbarrières werden soms met handen en voeten overbrugd.
– Extra aandacht moest worden besteed aan de veiligheidsinstructies, soms in het Arabisch.
– Het was soms een puzzel om mensen in te plannen. Sommigen werken in deeltijd of moeten naar Nederlandse les. Soweco heeft dit prima georganiseerd.
– De mensen zijn zich steeds meer betrokken gaan voelen bij “hun” park. Zelfs mensen die een baan hebben gevonden komen informeren hoe het gaat.