Wat kan het zonnepark De Groene Weuste voor u betekenen?

Realisatie zonnepark


Een inwonerinitiatief van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE)
Hoofddoel: Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente
Nevendoel: Realiseren van maatschappelijk rendement onder het motto:

Een zonnepark Van, Voor en Door Wierden

Resultaat: Een unieke uitwerking en juridische constructie, verder te noemen: "Het Wierdens model”.

Projectteam v.l.n.r. Kees van Dorth, Miranda Scheffer en Wil Jacobs

De cijfers
    Locatie: Weuste Noord in Wierden noord
  • Oppervlakte: 4,5 ha
  • Aantal panelen: 13.440 met een totaal vermogen van 4 MWp
  • Levert stroom voor circa 1.300 huishoudens

- Bij contractering hoofdaannemer is bedongen dat het werk zoveel mogelijk door lokale ondernemers wordt uitgevoerd: werkgelegenheid en versterken van de lokale economie.

-Bij de uitvoering krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om werkervaring op te doen met uitzicht op een baan als “zonneparkbouwer”: Vorming van een Wierdens bouwteam dat vervolgprojecten kan uitvoeren.

-Soweco krijgt de coördinatie van de inzet van het team werkzoekenden waardoor gemeente minder hoeft bij te dragen aan Soweco.

-Onderhoud en monitoring tijdens de exploitatie door lokale partijen.

-Nadeel is wel dat de projectcoördinatie complexer is en dat lokale partijen soms duurder zijn.

-De opbrengsten van het zonnepark vloeien terug naar de Wierdense gemeenschap middels pacht, leges en OZB.

-Inwoners kunnen participeren: crowdfunding met een aantrekkelijk rendement.

-Inwoners krijgen korting op Wierdense groene stroom.

-Inkomsten stroomopbrengst t.b.v. continuïteit SDEWE en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

-Investering in bewustwording duurzaamheid bij jongeren middels een speciaal crowdfundingsproduct voor (klein)kinderen en de zonnebloemwedstijd voor leerlingen van basisscholen.

-Opgebouwde expertise is beschikbaar voor andere initiatieven in Overijssel (uitrol Wierdens model).

-SDEWE werkt samen met particuliere investeerder Sunwatt BV.

-SDEWE en Sunwatt richten gezamenlijk De Groene Weuste BV op met een unieke aandelenconstructie met betrekking tot zeggenschap en rendement.

-Sunwatt brengt risicodragend kapitaal in.

-De helft van dit kapitaal komt na de bouw beschikbaar voor crowdfunding. Hierdoor lopen crowdfunders geen bouwrisico: risicoklasse B.

-SDEWE en de gemeente hebben gezamenlijk doel om het zonnepark te realiseren.

-De gemeente een selecteert geschikte locatie en wijzigt het bestemmingsplan.

-De gemeente en SDEWE sluiten een intentieovereenkomst: SDEWE pacht de grond en heeft een inspanningsverplichting om het park te realiseren.

-De gemeente stelt zich hierbij welwillend op m.b.t. pacht en leges.

-SDEWE onderhandelt zelf met marktpartijen en sluit contracten af.

-LEI-subsidie van de provincie waardoor aanloopkosten kunnen worden betaald.

-Vorming van een projectteam: technische expertise, ondernemend, voldoende tijd en gemandateerd door het bestuur om slagvaardig te kunnen handelen.

-Advisering door een Initiatievenmakelaar van de provincie.

 

Promotiefilm "Het Wierdens Model"

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de winnaressen.

Waar is het zonnepark?

Neem contact met ons op d.m.v. het contactformulier
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon contact opnemen

Onze adres gegevens

Gildenweg 8A,
7641 AZ Wierden

Stuur ons een e-mail

U kunt een e-mail sturen naar:
duurzaamwierdenenter@gmail.com

Telefonisch bereikbaar

U kunt ons telefonisch bereiken op
0546 - 723117