Wat kunnen u en het zonnepark voor elkaar betekenen?

Realisatie zonnepark


Een burgerinitiatief van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE)
Hoofddoel: Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente
Nevendoel: Realiseren van maatschappelijk rendement onder het motto:

Een zonnepark Van, Voor en Door Wierden

Resultaat: Een unieke uitwerking en juridische constructie, verder te noemen: "Het Wierdens model”.

V.l.n.r. Kees van Dorth, Miranda Scheffer en Wil Jacobs

De cijfers
  Locatie: Weuste Noord in Wierden noord
 • Oppervlakte: 4,5 ha
 • Aantal panelen: 13.440 met een totaal vermogen van 4 MWp
 • Levert stroom voor circa 1.100 huishoudens
Maatschappelijk rendement
 • Bij contractering hoofdaannemer is bedongen dat het werk zoveel mogelijk door lokale ondernemers wordt uitgevoerd: werkgelegenheid en versterken van de lokale economie.
 • Bij de uitvoering krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om werkervaring op te doen met uitzicht op een baan als “zonneparkbouwer”: Vorming van een Wierdens bouwteam dat vervolgprojecten kan uitvoeren.
 • Soweco krijgt de coördinatie van de inzet van het team werkzoekenden waardoor gemeente minder hoeft bij te dragen aan Soweco.
 • Onderhoud en monitoring tijdens de exploitatie door lokale partijen.
 • Nadeel is wel dat de projectcoördinatie complexer is en dat lokale partijen soms duurder zijn.
 • De opbrengsten van het zonnepark vloeien terug naar de Wierdense gemeenschap middels pacht, leges en OZB.
 • Inwoners kunnen participeren: crowdfunding met een aantrekkelijk rendement.
 • Inwoners krijgen korting op Wierdense groene stroom.
 • Inkomsten stroomopbrengst t.b.v. continuïteit SDEWE en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.
 • Investering in bewustwording duurzaamheid bij jongeren middels een speciaal crowdfundingsproduct voor (klein)kinderen en de zonnebloemwedstijd voor leerlingen van basisscholen.
 • Opgebouwde expertise is beschikbaar voor andere initiatieven in Overijssel (uitrol Wierdens model)
Financiële en juridische constructie
 • SDEWE werkt samen met particuliere investeerder Sunwatt BV.
 • SDEWE en Sunwatt richten gezamenlijk De Groene Weuste BV op met een unieke aandelenconstructie met betrekking tot zeggenschap en rendement.
 • Sunwatt brengt risicodragend kapitaal in.
 • De helft van dit kapitaal komt na de bouw beschikbaar voor crowdfunding. Hierdoor lopen crowdfunders geen bouwrisico: risicoklasse B.
Overige succesfactoren
 • SDEWE en de gemeente hebben gezamenlijk doel om het zonnepark te realiseren.
 • De gemeente een selecteert geschikte locatie en wijzigt het bestemmingsplan.
 • De gemeente en SDEWE sluiten een intentieovereenkomst: SDEWE pacht de grond en heeft een inspanningsverplichting om het park te realiseren.
 • De gemeente stelt zich hierbij welwillend op m.b.t. pacht en leges.
 • SDEWE onderhandelt zelf met marktpartijen en sluit contracten af.
 • LEI-subsidie van de provincie waardoor aanloopkosten kunnen worden betaald.
 • Vorming van een projectteam: technische expertise, ondernemend, voldoende tijd en gemandateerd door het bestuur om slagvaardig te kunnen handelen.
 • Advisering door een Initiatievenmakelaar van de provincie.
Samenwerking met Sunwatt heeft belangrijke voordelen:
 • Ervaring met het realiseren en financieren van duurzame projecten.
 • Expertise m.b.t. kredietaanvragen en juridische constructies.
 • Met inbreng van risicodragend kapitaal wordt voldaan aan voorwaarde voor kredietverstrekking door de bank.
 • Beschikbaarheid rekenmodel waarmee scenario’s kunnen worden doorgerekend.
 • Er kunnen al direct opdrachten worden verstrekt en aanbetalingen gedaan waardoor de doorlooptijd kan worden verkort.
 • Communicatie met Wierdense gemeenschap resulterend in draagvlak en betrokkenheid.Extra opbrengst van de grond door het verbouwen van paardenhooi. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wens om grond agrarische bestemming te geven. O.a. hiermee is de Energy-pitch 2016 van de provincie gewonnen.

Dit zijn de winnaressen.

Maar, waar komt het zonnepark nu precies?

Neem contact met ons op d.m.v. het contactformulier
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon contact opnemen

Onze adres gegevens

Gildenweg 8A,
7641 AZ Wierden

Stuur ons een e-mail

U kunt een e-mail sturen naar:
duurzaamwierdenenter@gmail.com

Telefonisch bereikbaar

U kunt ons telefonisch bereiken op
0546 - 723117